Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ersätt­ning vid till­gäng­lig­göran­den på begäran och alter­nativ tvist­lös­ning på upp­hovs­rätts­området

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2021:31
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Avtalsrätt, Fri rörlighet, Varumärkesrätt, Mönster- och designrätt, Patenträtt, Upphovsrätt, Marknadsrätt, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Domare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig