Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ex-anställda i Calderys slipper vitesförbud – fortsatt tillgång till företagshemligheter inte visat

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Upphovsrätt, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Företagshemligheter