Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fällande dom i pilotfall om självmordsuppmaning – trots förmildrande omständigheter

En 35-årig man döms i tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter för uppmaning till självmord. Mannen har samma kväll som hans ex tagit livet av sig skrivit att hon ska lägga sig framför ett tåg, trots kännedom om kvinnans psykiska sårbarhet. Omständigheterna är på grund av kvinnans beteende ”klart förmildrande” men gärningen är ändå straffbar.

Fällande dom i pilotfall om självmordsuppmaning – trots förmildrande omständigheter

Polis ryckte en dag i augusti 2021 ut med anledning av att en kvinna försökt ta livet av sig. Kvinnan fördes till sjukhus men var mycket svårt skadad och avled några dagar senare.

En nu 35-årig man som kvinnan tidigare haft en relation med döms nu i Solna tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för att ha uppmanat kvinnan att ta sitt liv.

Att uppmana till självmord är kriminaliserat sedan maj 2021, när straffbestämmelsen om uppmaning till självmord infördes. Syftet med lagstiftningen har varit att förstärka skyddet mot kränkande och hänsynslösa uttalanden som bland annat förekommer på sociala medier och nätforum. Eftersom det är ett farebrott behöver gärningen inte resultera i något självmord eller självmordsförsök för att vara kriminaliserad. När omständigheterna motiverar det kan det vid ett självmord vara aktuellt att i stället döma för vållande till annans död – men alla uppmaningar uppfyller enligt lagmotiven inte kraven för detta.

I det aktuella fallet framgår det av utredningen att mannen och kvinnan haft en omfattande dialog, bland annat via e-post. Kvinnan, som sedan lång tid tillbaka brottades med psykisk ohälsa, hade också vid tidigare tillfällen hotat att ta sitt liv. Händelserapporter visar att Polisen sedan slutet av 2019 kopplats in vid fyra tillfällen på grund av detta. Den sista incidenten inträffade drygt två månader före kvinnans död, när hon uppgav att hon befann sig på ett tågspår.

Detta påtalade kvinnan också några timmar innan hon tog sitt liv i en mejlkonversation med mannen med ämnesraden ”Säg vad du vill och jag lovar hålla det”. I ett av sina svar i mejlkonversationen har mannen skrivit orden ”Att du hoppar framför ett tåg”. Det framgår samtidigt att mannen vid flera tillfällen uppmanat kvinnan att vända sig till en läkare, att han blockerat henne och att han skrivit med anhöriga till kvinnan. I en dialog med kvinnans bror har han bland annat förklarat att han pratat med kvinnan ”100 gånger”, men att det inte blir bättre och att han ”inte pallar med” det längre.

Mannen har uppsåtligen skickat mejlet med uppmaningen till kvinnan, även om det inte framgår av utredningen att detta var ett svar på just ämnesraden. Han har också varit väl införstådd med kvinnans psykiska ohälsa och hennes historik med självmordsförsök, även i närtid. Han har därmed känt till den mycket sårbara situation hon befann sig i och som medförde en inte obetydlig fara för att kvinnan skulle agera på uppmaningen.

Det framgår av utredningen att kvinnan kontaktat mannen på ett mycket omfattande och påträngande sätt. Hon har dessutom i nära anslutning till uppmaningen kontaktat en kvinna som mannen vid tidpunkten träffade och skrivit saker som gjort att hon inte längre velat träffa mannen. Det är enligt tingsrätten därför tydligt att mannen när han skickade mejlet befann sig under särskilt stor press och att omständigheterna varit ”klart förmildrande”.

Uppmaningen har samtidigt riktats mot en särskilt sårbar person där det typiskt sett kan anses finnas en betydande fara för självmord. Det har inte heller handlat om någon hetsig muntlig ordväxling, utan om en mejldialog där möjligheterna till självbehärskning borde ha varit bättre. Med hänsyn till detta och den restriktiva tillämpning som föreskrivs i lagmotiven kan det inte anses handla om ett sådant ringa brott som enligt den så kallade ansvarsfrihetsregeln inte är straffbart.

Mannen döms i stället till villkorlig dom och 40 dagsböter på totalt drygt 13 000 kronor. Tingsrätten beaktar i påföljdsdelen de förmildrande omständigheter som gjort att en diskussion kring ansvarsfrihetsregeln aktualiserats.


Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

b8201-21.pdf

1 MB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Brott mot samhället, Brott mot person, Hälso- och sjukvårdsrätt, Åklagare, Polis, Påföljd