Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Familj förlorar mål om fri markanvändning

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Kommunalrätt, Övrig nyttjanderätt, Övrig fastighetsjuridik, Avtalsrätt