Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fängelsestraff för påskupploppen i Örebro

Fyra män döms för grovt blåljussabotage efter påskupploppen i Örebro som utspelade sig i samband med en planerad koranbränning. Minst 71 poliser, åtta polisfordon och tre polishundar skadades under insatsen. Det är bevisat att samtliga fyra har kastat ett flertal stenar och de döms därför i enlighet med åtalet till fleråriga fängelsestraff.

Fängelsestraff för påskupploppen i Örebro

Örebro tingsrätten dömer fyra män till fängelsestraff för grovt blåljussabotage efter påskupploppen i Örebro i samband med Rasmus Paludans planerade koranbränning.

Paludan hade beviljats tillstånd att ordna en allmän sammankomst, men redan innan den danske extremisten ens hade anlänt till Sveaparken inledde polisen en förundersökning om våldsamt upplopp.

Det började vid 17-tiden med att ett mindre antal personer samlades i parken. Stämningen var agiterad men under kontroll. Efter en kvart gick det yttre avspärrningsbandet av och folkmassan närmade sig de poliser som stod utanför kravallstaketet. Kort därefter började de första stenarna att kastas mot polisen.

Under de två timmar som sedan följde trappades våldet upp och åtminstone 200 personer befann sig som mest i parken. Poliserna på plats gjorde flera försöka att skingra personerna som samlats – men utan resultat. I stället avancerade folkmassan och efter två timmar tvingades polisen till reträtt.

Det förekom omfattande stenkastning, sparkar och slag med tillhyggen riktat mot såväl polismän som fordon och hundar. Minst 71 poliser, åtta polisfordon och tre polishundar skadades under insatsen.

I skulddelen konstaterar tingsrätten att samtliga fyra åtalade har vidgått att de befann sig på platsen och erkänt olika grader av inblandning i händelserna. Genom de tilltalades egna uppgifter, vittnesuppgifter och åberopade filminspelningar framgår det att alla fyra har kastat ett flertal stenar mot poliserna på plats. Två har angripit polismännen verbalt och forcerat avspärrningarna.

Tingsrätten anser mot denna bakgrund att de objektiva förutsättningarna för sabotage mot blåljusverksamhet är uppfyllda. Vid bedömningen om gärningen ska rubriceras som grov ska tre kvalifikationsgrunder särskilt beaktas: om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig art.

”Det har varit ett eskalerande och utdraget händelseförlopp där poliser satt sina liv och sin säkerhet på spel för att upprätthålla ordning. Det har varit fråga om ett våld som utövats av en större grupp individer som tillsammans haft ett så väl numerärt som våldskapitalsmässigt överläge över polisen. Angreppet har omfattat stora delar av polisens tillgängliga resurser och har varit direkt riktat mot polisens arbete i samband med dess skyddande av en grundläggande demokratisk rättighet. Våld har även utdelats direkt mot poliser i samband med att de skulle lämna platsen”, skriver domstolen.

Det går därför inte att rubricera gärningen som något annat än grovt brott, anser tingsrätten. De åtalade har begått gärningen tillsammans och i samförstånd med varandra och med okända gärningsmän.

När det gäller uppsåtsfrågan konstaterar domstolen att männen måste ha varit medvetna om att poliserna var på plats med anledning av den tillståndsgivna sammankomsten. Det står också klart att de visste att de kastade sten mot uniformerad polis och målade polisbilar. Samtliga anses därför ha haft uppsåt till gärningen och de ska därför dömas för grovt blåljussabotage.

Två av männen döms dessutom för våld mot tjänsteman eftersom det är klarlagt att deras specifika stenar träffat tre polismän.

Den samlade brottsligheten som utövades i parken har varit ”utomordentligt hänsynslös och flera poliser har under delar av händelseförloppet haft uppenbara svårigheter att värja sig mot de stenar och det våld som har utövats mot dem”.

Det framgår att angreppet på poliserna intensifierades när de retirerade från parken. Tingsrätten fortsätter: ”Den feghet och råhet som präglade folkmassans våldsanvändning i allmänhet och i synnerhet när polisen flydde från platsen är en försvårande omständighet som beaktas vid straffmätningen”.

Det är vidare uppenbart att brottet planerats och utövats i organiserad form samt att det rört sig om en samlad våldsattack som riktade sig mot poliserna. Därtill saknas det helt förmildrande omständigheter.

Mot denna bakgrund döms männen till mellan fyra och fem och ett halvt års fängelse. De ska även betala skadestånd till målsägandena. Dessutom ska två av männen utvisas.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Ordning och säkerhet, Utvisning på grund av brott

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig