Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastigheten bara hälften så stor som påståtts – rätt till avdrag

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Fastighetsköp