Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare får ersättning för ledningsrätt – trots tidigare nyttjanderättsavtal

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Expropriation, Servitut och ledningsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig