Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsgåva omfattades av det förstärkta laglottsskyddet

Fastighetsgåva omfattades av det förstärkta laglottsskyddet
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Arv, gåva och testamente