Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsgåva omfattades av det förstärkta laglottsskyddet — HD meddelar inte PT

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Arv, gåva och testamente