Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel av FRA utesluta anbud på grund av bristande examen

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig upphandling, Övrig arbetsrätt, Köprätt, Konkurrensrätt