Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel avvisa ogiltighetstalan trots stadfäst förlikning

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Bostadsrätt, Avtalsrätt