Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel avvisa talan om återbäring av gåva mot broder

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Arv, gåva och testamente