Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fler översvämningar sedan E4-omläggningen - dyrare underhåll ska ersättas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Servitut och ledningsrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Infrastruktur, Föroreningar, avfall och miljöskador

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).