Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Flygbolag kompensationsskyldigt för försening trots flygledningsbeslut

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Konsumenträtt, Övrig europeisk rätt