Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Folkmordsdömd får inte ta del av SÄPO:s hotbildsbedömning i annan förundersökning

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Polis, Åklagare, Offentlighet och sekretess, Straffprocess, Brott mot samhället, Konflikt och terrorism