Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

För sent reklamera mot konsult knappt tre månader efter domstolsbesked

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt