Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Föreläggande om vite underkänns – var vagt och saknade lagstöd

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn