Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förfalskad socionomexamen åberopades under anställningsintervju

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande, Brott mot samhället, Skola och utbildning