Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Fi2022/03353
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Offentlig ekonomi, Täkt- och vattenverksamhet, Jordbruk och skogsbruk, Energirätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig