Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordnandet upphörde efter resningsbeslutet – försvarare nekas ersättning

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Brott mot person, Straffprocess