Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1317
Omnämnda SFS
1998:1218
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt