Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:53
Omnämnda SFS
2001:588, 2001:181, 1994:1563, 1994:1564, 1994:1776, 2016:1067, 2018:696, 2020:32, 2018:708, 2003:1023
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Revision och granskning, Deklaration och förfarande, Tullrätt, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess