Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:466
Rättsområden
Ekobrott, Försäkringsrätt, Övrig affärsjuridik, Värdepappersrätt, Associationsrätt - övrig, Kredit, finans- och bankrätt