Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:468
Rättsområden
Försäkringsrätt, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt