Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:425
Rättsområden
Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt