Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1214
Omnämnda SFS
2008:353, 2012:726
Rättsområden
Skola och utbildning, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Övrig arbetsrätt