Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:818
Omnämnda SFS
2009:1031, 2015:315, 2009:366, 2020:614, 2015:464
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Compliance - hållbarhet