Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:6
Rättsområden
Konflikt och terrorism, Ordning och säkerhet