Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1301
Omnämnda SFS
2015:152, 2017:384
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt