Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:1234
Omnämnda SFS
2019:680
Rättsområden
Energirätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Föroreningar, avfall och miljöskador