Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:730
Omnämnda SFS
2013:250, 2019:613, 2013:251
Rättsområden
Infrastruktur, Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Föroreningar, avfall och miljöskador