Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:78
Omnämnda SFS
2011:338, 2013:308, 2019:1085, 2018:1872
Rättsområden
Kommunalrätt, Övrig miljörätt, Plan- och byggnadsfrågor