Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:792
Omnämnda SFS
1981:981, 1960:729, 1967:837, 1970:485, 1992:1685, 1997:306, 2000:1, 2006:879, 2018:1808, 2010:1877, 2018:1653
Rättsområden
Utsökningsrätt, Insolvensrätt