Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels ändring i samma förordning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1287
Omnämnda SFS
2015:938, 1990:52
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Övrig arbetsrätt