Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:1195) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:360
Omnämnda SFS
2019:1195, 1974:610
Rättsområden
Trafik och fordon, Sjö- och transporträtt, Infrastruktur