Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:604) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:788
Omnämnda SFS
2019:604, 1996:1512
Rättsområden
Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet