Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förseningsvite föll när avtalad tid blev slutförandetidpunkt

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Kyrkorätt, Övrig fastighetsjuridik, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt