Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Friade toppar i "Allra-härvan" döms i hovrätten

Svea hovrätt ändrar tingsrättens friande domar och dömer samtliga toppar till fängelse i det uppmärksammade Allra-målet. Genom bland annat mejlkorrespondens och hemliga avtal är visat att männen, på pensionsfondernas bekostnad, berikat sig genom illegitima affärer på hundratals miljoner kronor.

Det är fyra personer som omfattas av åtalet i den omfattande och medialt uppmärksammade Allra-härvan.  

Bolagets vd har enligt åklagaren gjort sig skyldig till grov trolöshet mot huvudman, grovt tagande av muta och grovt skattebrott. En av Allras grundare ska samtidigt ha gjort sig skyldig till grovt penninghäleri och grovt skattebrott.

Den fondförvaltare som ansvarat för de värdepappersfonder som är aktuella i målet åtalades också han för grov trolöshet mot huvudman – medan en tidigare vd för mäklarbolaget Oak Capital anklagades för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta.

Åklagaren yrkade vid Stockholms tingsrätt på påföljder på mellan fyra och sju års fängelse och även framställt yrkanden om förverkande och företagsbot.

Åtalet avser gärningar under 2012, när Allra gick under namnet Svensk Fondservice, och handlar om värdepapper som köpts in via Oak Capital till Svensk Fondservice för pensionsmedel till ett pris som enligt åklagaren inte har varit marknadsmässigt. Överpriset ska sedan ha använts så att Allras vd och den medåtalade grundaren kunnat tillgodogöra sig över 100 miljoner kronor genom mutbrottslighet – genom att till överpris sälja aktier i det bolag som varit majoritetsägare i Svensk Fondservice.

Tingsrätten ansåg dock inte att åklagaren i någon del hade styrkt sina påståenden utan ogillade åtalet på samtliga punkter. Värdepappren i fråga köptes för 60 miljoner amerikanska dollar och såldes sju månader senare för 76,5 miljoner. Affären gjordes med hjälp av så kallade köpwarranter som konstruerats särskilt för affären och Oak Capital fick ett arvode på drygt 23,5 miljoner dollar för arbetet med att konstruera värdepappren.

Totalt rörde det sig alltså om motsvarande cirka 430 miljoner kronor i premiepensionsfonder.

Enligt tingsrätten var arvodet inte för högt i förhållande till värdepappersköpets art och omfattning. Någon trolöshet mot huvudman hade därför inte begåtts i verksamheten. Åklagaren hade heller inte lyckats bevisa att köparen av aktierna i det bolag som varit majoritetsägare i Svensk Fondservice medvetet har betalat ett överpris och även mutbrottsåtalet fallet därför.

Svea hovrätt gör emellertid en annan bedömning och fäller samtliga åtalade.

Till skillnad från underinstansen anser nämligen hovrätten det visat att det finns ett samband mellan warrantaffärerna och aktieköpen. Warrantaffärerna gjordes i syfte att möjliggöra utbetalningen till Oak och aktieköpet till överpris från Svensk Fondservice företrädare.

Domstolen anser vidare att affären inte har haft ett legitimt syfte, vilket bland annat visas genom mejlkorrespondens mellan parterna och hemliga avtal. Dessa visar nämligen att de inblandades avsikt var att, på fondernas bekostnad, berika såväl Oak som Svensk Fondservice vd och vice vd. Enligt hovrätten har samtliga åtalade varit införstådda i upplägget, brottsplanen och alla har varit aktiva i genomförandet och varit väsentliga för att realisera planen.

Svensk Fondservice vd – en 35-årig man – döms för mutbrott och trolöshet mot huvudman till sex års fängelse och näringsförbud i tio år. Vice vd:n – en 41-årig man – döms för mut- och häleribrott till fängelse i fem år och näringsförbud i tio år. Förvaltningschefen – en 51-årig man – döms för trolöshet mot huvudman till fyra års fängelse.

Oaks vd – en 44-årig man – döms för mutbrott, medhjälp till trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott till fem års fängelse och näringsförbud i tio år. Brotten är i samtliga fall grova.

De dömda männen åläggs dessutom att betala skadestånd till Pensionsmyndigheten med cirka 170 miljoner kronor plus ränta från 2012. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Ekobrott, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig