Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fristdag för lönegaranti inget för HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig arbetsrätt, Insolvensrätt