Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fritt fram för sågverk förvärva skogsmark utan kompensation

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Jordbruk och skogsbruk, Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsköp