Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Gåva av häst återgår efter misskötsel – väsentligt avtalsbrott

En gåva i form av en häst ska återgå till hästens tidigare ägare. Det konstaterar tingsrätten, som menar att gåvomottagaren begått ett väsentligt avtalsbrott genom att missköta hästen så att den magrade. Eftersom gåvoavtalet innehöll flera klausuler avseende hästens hälsa hade de tidigare ägarna rätt till hävning.

Gåva av häst återgår efter misskötsel – väsentligt avtalsbrott
Hästen före och efter överlåtelsen. Bilderna är från utredningen i målet.

De två före detta ägarna till en häst yrkade i Alingsås tingsrätt att den 46-åriga kvinna som tagit emot hästen som gåva skulle lämna tillbaka den och att gåvoavtalet skulle hävas. Bakgrunden till tvisten är att hästens före detta skötare på grund av sjukdom inte längre kunna ta hand om den och hon och ägarna därför ville ge bort den till någon som bättre kunde sköta den. 

Återgång vid misskötsel

De valde då att ge hästen som gåva till den 46-åriga kvinnan som redan hade flera hästar. De förklarar i tingsrätten att kvinnan enligt gåvoavtalet åtagit sig att sätta hästens hälsa i främsta rummet. Om hästen missköttes eller inte trivdes skulle den lämnas tillbaka.

Några månader efteråt märkte de före detta ägarna att hästen, som vid överlåtelsen var i fint skick, hade magrat avsevärt och de fick även reda på att den hade drabbats av ringorm. Enligt dem var hästen så misskött att den skulle lämnas tillbaka till familjen i enlighet med gåvoavtalet. 46-åringen nekade till detta och förklarade att stoet mådde bra. 

Tingsrätten anser att den omständigheten att hästen drabbats av ringorm inte utgör ett något avtalsbrott, bland annat eftersom sjukdomen inte kan orsaka den viktnedgång som gjorts gällande i målet.

Synliga revben

Däremot framgår det tydligt av före- och efterbilder att hästen tappat i hull sedan överlåtelsen. Både revben och höftdelar syns på ett sätt som de inte gjorde tidigare. Även de sakkunniga som förhörts menade bilderna starkt talar för att hästen inte är hälsosam, utan att hon är mager.

Rätten framhåller dessa sakkunniga visserligen bara sett hästen på bild, men deras bedömningar motbevisas inte av uppgifterna från den veterinär som faktiskt undersökt den. Det finns nämligen flera märkliga omständigheter kring veterinärbesöket. 

Veterinären hade blivit kallad av 46-åringen och den före detta skötaren hade bett om att få vara med. Kvinnan hade då svarat att hon skulle återkomma om vilken dag besöket skulle äga rum, men hörde inte av sig av efter det. I rätten förklarar hon att anledningen var att hon inte ville ställa till en scen, vilket för domstolen framstår som underligt om hästen mådde bra vid tillfället. Veterinärens dokumentation är dessutom märkligt kortfattad och han ger ett tveksamt intryck vid sina bedömningar under förhöret.

Ohälsosamt mager

Sammantaget anser rätten att det är visat att hästen var ohälsosamt mager och att kvinnan misskött den. Det framgår tydligt att omvårdnaden om stoet har varit av stor betydelse för gåvogivarna och avtalet innehåller flera klausuler gällande dess välmående. Även den tidigare skötarens engagemang i hästen efter gåvan talar tydligt för att det har varit en viktig faktor, vilket även måste varit tydligt för gåvomottagaren. Det har också framkommit att det i branschen är ovanligt med gåva av häst över huvud taget. 

Eftersom hästen tappat mycket i hull under lång tid har kvinnan begått ett väsentligt avtalsbrott som ger gåvogivarna rätt att häva avtalet. Hästen ska därför återlämnas till de tidigare ägarna och 46-åringen måste även betala deras rättegångskostnader på drygt 348 000 kronor.

Domen har vunnit laga kraft.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Avtalsrätt