Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD avgör om avslutat kontaktförbud kan överklagas

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Brott mot person, Straffprocess, Europakonventionen