Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD jämkar förverkande av Omega-klockor till hälften

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Ekobrott, Tullärenden, punktskatter m.m.