Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte bevisad falsk namnteckning gentemot panthavare

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Kredit, finans- och bankrätt, Tvist mellan enskilda, Övrig fastighetsjuridik, Sakrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig