Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte bodelningstvist – arbete bakom ökat fastighetsvärde

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Övrig fastighetsjuridik, Bodelning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga