Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte godkänd tidsram för upplåtelse och tillträde

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Bostadsrätt, Avtalsrätt