Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte självinträde på arrenderad mark

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Djurhållning, Arrende