Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte skadeståndsmål efter branden i Västmanland

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Föroreningar, avfall och miljöskador, Försäkringsrätt