Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar om förvaltare kan företräda enskild vid skilsmässa

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
God man och förvaltare, Äktenskap och samboende