God man och förvaltare

Nyheter (75)

HFD prövar inte assistans åt myndig son

En man ansökte om personlig assistans för sin myndige son men socialnämnden avvisade ansökan. Kammarrätten fastställde nämndens beslut ef...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt